Perihal Sbctogelcom

sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya Seetottu soovitakse seda ebakindlust kompenseerida tugevama kaega. Seda pohimotet kasutavad pigistamine. Lahtised mangijad mangivad suhteliselt rohkem kate ja kalduvad jatkama norgemate katega; seega nad sageli ei korda. Tihedad mangijad mangivad suhteliselt vahem kate ja kalduvad mitte jatkama norgemate katega; seega nad sageli korda. Lahtistel mangudel (ja nende poordvordluses tihedas mangus) kasutatakse jargmisi moisteid: Bluffid ja poolblufid on vahem efektiivsed, kuna lenduvad vastased on vahem toenaolised. Kasitoode jatkamise nouded voivad olla madalamad, kuna lahtised mangijad voivad mangida ka madalama vaartusega kaesid. Mittekomplektsete kate joonistamine, nagu loputused, kipub olema vaartuslikum, kuna jooned annavad tihti soodne panga koefitsiendid ja tihti tuleb tugevate kate (mitte ainult uhe paari) voitu mitmesugustel potidel. Agressiivne mangimine viitab kihlvedudele ja tousule. Passiivne mangimine tahendab kontrollimist ja helistamist. sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya

sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya Kui passiivset mangimist ei kasutata petlikult, nagu eespool mainitud, enamasti peetakse agressiivset mangimist tugevamaks kui passiivseks mangimiseks, sest panused panustatakse ja tousevad bluffi vaartuse tottu, kuna see pakub vastassuurijatele rohkem voimalusi vigu teha. Kasilugemine on harjutud arusaam sellest, milliseid voimalikke kaarte voib vastane hoida, vottes aluseks pottide toimingute jarjestuse. Moiste “kasitsi lugemine” on tegelikult ebaoiglane, kuna kvalifitseeritud mangijad ei urita mangijat tapse kaega maarata. Pigem uritavad nad piirata voimalusi erinevate toenaoliste kate jaoks, tuginedes vastase varasematele toimingutele nii praeguse kae kui ka selle vastase eelmise kaega. Raagib, kas vastase kaitumise voi kaitumisvoimega on tuvastatud muutused, mis annavad vihjeid nende kate voi nende kavatsuste kohta. Haritud ettekujutused vastaste kaardistest ja kavatsustest voivad aidata mangijal valtida vigu oma mangudes, tekitada vastaseid vigu voi mojutada vastaseid tegutsema, mida nad tavaliselt olukorras ei votaks. Naiteks voib utle olla, et vastane jatab joonistuse kaotamata, nii et mangija, kes seda naeb, voib otsustada, et bluff oleks tavaparasest tohusam. sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya